Skip to main content
 1. Home
 2. Voorwaarden zijn van toepassing

Voorwaarden zijn van toepassing

Stovetop Toastie Maker & Toasted Sandwich Maker

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op Stovetop Toastie Maker & Toasted Sandwich Maker.
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 03.07.20 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 06.07.2020 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

1X Hotel chocolade Kerstkransdoos

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op 1X Hotel chocolade Kerstkransdoos
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 02.11.2019 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 05.12.2019 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

1X lunchbox set

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op 1X lunchbox set.
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 05.11.19 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 12.11.2019 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

veganistische cadeaupakket vol pure chocolade

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op 1X veganistische cadeaupakket vol pure chocolade.
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 08.04.19 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 14.04.19 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn® en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Februari Winactie

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op 1 x Viners bestek.
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 3.12.18 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 9.12.18 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Oktober Winactie

 1. Quorn Foods (de “Organisator”) organiseert een gratis winactie (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een winactie en kans maken op 1x TACO KIT.
 2. De Actie staat open voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Organisator, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 02.10.18 en de einddatum van de Actie is om middernacht op 02.10.2018 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de winactie, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods België. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook wordt gesponsord, gesteund of georganiseerd. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de winactie wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de winactie tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Organisator dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Organisator gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Organisator om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Organisator de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te voorzien.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat in redelijkheid aan dergelijke controles wordt voldaan.
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Organisator zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Organisator te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en dat, indien ze een winnaar zijn, haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Organisator of via de sociale media van de Promotor. De Organisator deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Organisator te helpen bij de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze winactie.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Belgische rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Organisator in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.