Skip to main content

Privacy

Quorn Foods ("Quorn Foods", "wij", "ons", "onze") respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt en hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over onze zorg voor uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en geeft u informatie over uw privacyrechten. Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagd formaat zodat u door kunt klikken naar de specifieke gebieden hieronder.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD
 4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 6. LANDEN WAARNAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZONDEN EN WAAROM
 7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
 8. BEWAREN VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe we gegevens verzamelen en uw persoonlijke gegevens verwerken. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen met elke andere privacyverklaring leest die we u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze kennisgeving is een aanvulling op andere verklaringen en is niet bedoeld om hen ongedaan te maken.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

GEGEVENSBEHEERDER

Marlow Foods Limited (t.a.v. Quorn Foods) geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnr.. 01752242 met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, TS9 7AB, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

We hebben een gegevensprivacymanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze kennisgeving. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of door dit contactformulier in te vullen.

CONTACTGEGEVENS

Naam van de gegevensprivacymanager: David Bigley.

E-mail adres: customer.services@quornfoods.com.

Postadres: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 26 maart 2018 en historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. Alle veranderingen die we kunnen aanbrengen aan ons privacybeleid in de toekomst zullen worden geplaatst op deze pagina.

LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Op deze links te klikken of het inschakelen van deze verbindingen kan ertoe leiden dat derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen ervan. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overbrengen als volgt:

 • Identiteitsgegevens bevatten naam en titel.
 • Contactgegevens bevatten adres, e-mail adres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten internet protocol (IP) adres, tijdzone en locatie, verkeersgegevens, weblogs, besturingssysteem, browsertype en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website.
 • Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens bevatten uw voorkeuren in het ontvangen van marketing en communicatie.

We kunnen ook Geaggregeerde Gegevens verzamelen, gebruiken en delen zoals statistische of demografische gegevens, met inbegrip van browsing-activiteiten en patronen, voor elk doel, inclusief systeembeheer. Geaggregeerde gegevens kunnen worden ontleend aan uw persoonlijke gegevens maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen.

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u, onder meer door:

 • Directe interacties. U kunt ons uw gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via de post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat de persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
  • verzoekt marketing te ontvangen;
  • uw gegevens aan ons verstrekt op een evenement;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
  • enige interactieve functies gebruikt op onze website of
  • wanneer u ons contacteert of feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties, patronen en algemeen internetgebruik. We verzamelen dit door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 • Waar we een contract met u moeten afsluiten of uitvoeren.
 • Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten geen voorrang hebben op die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

U kunt hier meer informatie vinden over deze rechtsgrond: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

In het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct-marketingcommunicatie. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN

We hebben hieronder een beschrijving gemaakt van alle manieren waarop we plannen uw persoonlijke gegevens te gebruiken en de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren. We hebben ook vastgesteld waar onze relevante legitieme belangen liggen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Doel/Activiteit Soort gegevens Wettelijke grondslag voor verwerking
Voor het beheren van onze relatie met u: (a) U te informeren over de wijzigingen aan onze voorwaarden of het privacybeleid, of de website (b) U te vragen een beoordeling te maken of een enquête in te vullen (c) Afhandeling van contacten met klanten, vragen, claims, klachten of geschillen Identiteit, Contact, Marketing en Communicatie (a) Uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden, om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u in staat stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête Identiteit, Contact, Gebruik, Marketing en Communicatie (a) Uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) Identiteit, Contact, Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het beheren van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en -ervaringen te verbeteren en trends binnen de website te beoordelen Technisch, Gebruik Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Neem contact met ons op als u informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken waar meer dan één reden in de tabel is uiteengezet.

ONZE PROMOTIONELE AANBIEDINGEN VOOR U

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische- en Gebruiksgegevens gebruiken om een beeld te vormen over wat we denken dat u wenst of nodig heeft, of wat mogelijk voor u van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing). U zult marketingcommunicatie van ons ontvangen als u ons om informatie heeft gevraagd of als u ons uw gegevens hebt verstrekt voor marketingdoeleinden wanneer u deelnam aan een wedstrijd, zich registreerde voor een promotie of ons uw contactgegevens gaf tijdens een evenement en, in elk geval, u zich niet heeft afgemeld (opted-out) voor het ontvangen van marketing.

MARKETING DOOR DERDE PARTIJEN

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.

OPTING OUT (Toestemming Intrekken)

U kunt ons of derde partijen vragen om op elk moment op te houden met het verzenden van marketingberichten door contact met ons op te nemen via unsubscribe@quornfoods.com. Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product/dienstervaring of andere transacties.

COOKIES

Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies helpen ons om de website te verbeteren en te zorgen voor een betere en meer persoonlijke service. Ze stellen ons in staat:

 • om onze gebruikersbasis en gebruiksmanieren in te schatten en informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat we onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses;
 • om uw zoekopdrachten te versnellen en uw apparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Tenzij u uw browser hebt ingesteld om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u deze website gebruikt.

WIJZIGING VAN DOEL

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op voor een verklaring over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken of bekendmaken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, voor zover dit wettelijk is vereist of toegestaan. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen voor de doeleinden in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Andere bedrijven in de Quorn Foods-groep die optreden als gezamenlijke gegevensbeheerders of gegevensverwerkers;
 • Dienstverleners die klantenservice, marketingdiensten en IT- en systeembeheerdiensten verlenen;
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen;
 • HMRC (Belastingdiensten), regulators en andere autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen;
 • Derde partijen die wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Anderzijds kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen te fuseren. Als er een verandering optreed aan ons bedrijf kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken zoals bepaald in deze kennisgeving.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. LANDEN WAARNAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZONDEN EN WAAROM

Omdat Quorn Foods wereldwijd actief is kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen over internationale grenzen. In dit gedeelte wordt uitgelegd wanneer dit kan gebeuren en hoe we uw privacy en rechten beschermen.

Als u contact opneemt met ons uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk, wanneer u ons informatie verstrekt, doet u dit aan Quorn Foods in het Verenigd Koninkrijk waar onze website-servers zich bevinden. Om contacten, vragen en klachten te beantwoorden, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen aan, verwerkt en gedeeld met onze groepsmaatschappijen of een distributeur, agent of servicepartner in andere landen die ons helpen onze diensten te leveren bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. Dit zal in bepaalde situaties betekenen dat uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen naar het land waar de groepsmaatschappij, distributeur, agent of servicepartner zich bevindt die het antwoord op uw vraag behandelt; deze andere landen hebben niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetgeving die zo uitgebreid of beschermend is als die in het VK. Als u bijvoorbeeld een klant bent en uw vraag hebt ingediend vanuit de Filipijnen, dan zullen we uw persoonlijke gegevens delen met ons kantoor in de Filipijnen, zodat zij ons kunnen helpen bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. Als u contact met ons opneemt vanuit het Verenigd Koninkrijk of een ander land binnen de EER, worden uw persoonlijke gegevens niet overgedragen buiten de EER.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, nemen we maatregelen om een vergelijkbare mate van bescherming te waarborgen door te eisen dat die groepsmaatschappijen en derde partijen die uw informatie ontvangen, er voldoende voorzorgsmaatregelen voor treffen. We doen dit door gebruik te maken van de standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie (bekend als de Modelclausules). Voor verdere details, zie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

Als u meer wilt weten over internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmanager via customer.services@quornfoods.com.

7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend worden op een ongeoorloofde manier, gewijzigd en / of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke behoeften hebben om dit te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel zolang bewaren als nodig om de doelen te bereiken waarvoor we deze verzameld hebben, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten. Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u kunt aanvragen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons worden gewijzigd.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden heeft u rechten onder wetten op gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten:

 • Verzoek tot toegang van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek tot correctie van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek tot overdracht van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht hebben om toestemming in te trekken.

U vindt hier meer informatie over uw rechten: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, neem contact met ons op via email op customer.services@quornfoods.com.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding aanrekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Anderzijds kunnen we weigeren te voldoen aan uw verzoek in deze omstandigheden.

Wellicht hebben we bewijs van uw identiteit nodig. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden verstrekt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen.