Privacy

Marlow Foods Limited eerbiedigt de privacy van iedere bezoeker van deze website. Wanneer u onze website bekijkt, is het mogelijk dat er persoonlijke gegevens over u worden verzameld door middel van trackingsoftware die automatisch draait (zie onderstaande paragraaf over IP-adressen en cookies) en als u zich registreert op de website of informatie aanlevert voor de website.

De verantwoordelijke in het kader van de Britse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Act 1998) is Marlow Foods Limited, een onderneming naar het recht van Engeland en Wales gevestigd te Station Road, Stokesley, TS9 7AB, Verenigd Koninkrijk en geregistreerd onder nummer 01752242.

Wij zijn geregistreerd bij de Britse Information Commissioner onder nummer Z7065722.

Contact opnemen met de aangewezen vertegenwoordiger in het kader van de wet kan via klantenservice@quornfoods.com of het onderstaande contactformulier.

Btw-nummer: GB813044469

Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken als u de website gebruikt of zich hier registreert:

 • uw naam en
 • uw e-mailadres

Als u informatie aanlevert of uploadt naar de website, wordt deze informatie door ons opgeslagen om de website ter beschikking te kunnen stellen.

Wanneer u contact met ons opneemt, bewaren wij deze correspondentie eventueel.

Ook kunnen wij u vragen om vragenlijsten te beantwoorden ten behoeve van onderzoek. U bent echter niet verplicht op deze verzoeken in te gaan.

We verzamelen en bewaren ook informatie over uw bezoeken aan de website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, al dan niet vereist voor onze eigen doeleinden en de bronnen die u raadpleegt.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Ook kunt u een verzoek indienen om eventuele fouten in uw gegevens te wijzigen. Voor elke inzage kan een administratieve vergoeding van £10 in rekening worden gebracht als bijdrage in de door ons gemaakte kosten voor het verstrekken van de informatie die wij over u bewaren. Daarnaast kunt u ons vragen om uw gegevens niet te verwerken.

U kunt op elk moment vragen om inzage in of aanpassing van de door ons bewaarde persoonsgegevens. Daartoe stuurt u een e-mail naar klantenservice@quornfoods.com

IP-adressen en cookies

Wij kunnen ten behoeve van ons systeembeheer en het rapporteren van geaggregeerde informatie gegevens verzamelen over uw computer inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en type browser (indien beschikbaar). Het betreft statistische informatie over de browserhandelingen en -patronen van gebruikers, waaraan geen enkele gebruiker persoonlijk te herkennen is.

Voor dezelfde doeleinden kunnen wij informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door middel van een cookie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Aan de hand hiervan kunnen wij de website verbeteren en de dienstverlening beter laten aansluiten op uw behoeften. Deze cookies stellen ons in staat:

 • een indruk te vormen van de omvang van onze gebruikersgroep en de gebruikspatronen, uw voorkeuren op te slaan en zo onze website aan te passen aan uw persoonlijke interesses;

 • zoekopdrachten sneller uit te voeren;

 • en u te herkennen als u terugkeert op onze website.

U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren. U schakelt dan in uw browser de instelling in waarmee u cookies kunt weigeren. Als u gebruik maakt van deze instelling, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Ons systeem plaatst cookies als u de website opent, tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd.

Waar uw persoonsgegevens worden bewaard

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook worden de gegevens mogelijk verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is voor ons of een van onze leveranciers. Deze medewerkers kunnen onder meer belast zijn met het beheer van onze rangschikkingssystemen, het analyseren van geaggregeerde gegevens en het verschaffen van ondersteuning aan u. Als u persoonsgegevens verstuurt, stemt u ermee in dat ze op deze wijze overgedragen, opgeslagen of verwerkt kunnen worden. We nemen alle stappen die redelijkerwijze nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw gegevens veilig en conform dit privacybeleid geschiedt.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet absoluut veilig. Wij doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen geen garanties geven omtrent de veiligheid van de gegevens die u naar onze website stuurt. De overdracht gebeurt op uw risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, hanteren wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe uw gegevens worden gebruikt

We gebruiken de informatie die wij over u bewaren ook om:

 • ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo effectief mogelijk wordt weergegeven voor u en op uw computer;

 • u te informeren over aanpassingen van onze dienstverlening en de website;

 • uw gebruik van de website te volgen en

 • geaggregeerde, anonieme statistieken te verzamelen over gebruikers, verkeerspatronen en verwante informatie over de website.

Wij of onze leveranciers met onze toestemming kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over producten en diensten die relevant voor u kunnen zijn. Wij of onze leveranciers kunnen daartoe per e-mail contact met u opnemen.

Wilt u niet dat wij uw gegevens op deze manier verwerken, dan kunt u een e-mail sturen aan klantenservice@quornfoods.com.

Als Marlow Foods Ltd mijn gegevens bewaart, welke voordelen heeft dit dan voor mij?

Met behulp van deze informatie kunnen wij:

 • de door u gevraagde diensten verschaffen;

 • de inhoud van de website aanpassen aan uw wensen en behoeften;

 • de website verbeteren.

 • algemene trends op de website en in het gebruik daarvan achterhalen en beoordelen.

 • u informeren over nieuwe producten, speciale promoties, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten die volgens ons relevant voor u kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming daarvoor hebt gegeven.

Bekendmaking van uw informatie

Wij mogen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep; hieronder vallen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen in de zin van artikel 1162 van de Companies Act 2006 (wet op de vennootschappen).

Wij zijn gerechtigd uw persoonsgegevens bekend te maken aan derden:

 • voor het gebruik in onze opdracht zoals voorgaand uiteengezet. Wij zullen ervoor zorg dragen dat deze derden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en de gegevens niet aanwenden voor enig ander doel dan toegestaan op grond van deze overeenkomst.

 • indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen. In zulke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van dit bedrijf of deze bedrijfsmiddelen;

 • indien Marlow Foods of al haar bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde. In dit geval maken de persoonsgegevens die bewaard worden over gebruikers en klanten deel uit van de overgedragen bedrijfsmiddelen, of

 • indien wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens bekend te maken of indien dit noodzakelijk is om deze voorwaarden en andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen dan wel om de rechten, eigendommen of veiligheid van Marlow Foods, haar klanten en anderen te beschermen. Hieronder wordt ook verstaan het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding en controle van leeftijd en identificatie.

Onze website bevat van tijd tot tijd koppelingen van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde bedrijven. U dient er rekening mee te houden dat wanneer u deze links gebruikt, er op deze websites afzonderlijke privacyrichtlijnen kunnen gelden. Marlow Foods aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van deze richtlijnen. Neem deze richtlijnen door alvorens u persoonsgegevens indient op deze websites.

Uploaden van informatie

Telkens als u gebruik maakt van een functie waarmee u informatie kunt uploaden naar de website of in contact kunt treden met andere geregistreerde gebruikers van de website, bent u verplicht de inhoudelijke normen in acht te nemen die vervat zijn in de algemene voorwaarden van de website. U staat ervoor in dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en vrijwaart ons tegen elke inbreuk op deze garantie.

Wanneer u informatie verstrekt of uploadt naar de website, verleent u ons toestemming om dergelijke informatie te gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en bekend te maken aan derden voor de doeleinden die uiteengezet zijn in de algemene voorwaarden van de website.

Als u op enig moment besluit de website te verlaten, dan kunt u dit doorgeven via klantenservice@quornfoods.com. Zodra wij een bericht en verzoek daartoe van u hebben ontvangen, zullen wij al het redelijke doen om alle door u aangeleverde informatie van de website te verwijderen. Wij behouden het recht voor ten behoeve van administratieve doeleinden en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen kopieën van de door u aangeleverde informatie te bewaren.

Wij zijn bovendien gerechtigd uw identiteit bekend te maken aan elke partij die beweert dat u door het materiaal op de website te plaatsen of te uploaden hun intellectuele eigendomsrechten of recht op privacy hebt geschonden.

Wij aanvaarden jegens derden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of de juistheid van de informatie die door u of andere gebruikers wordt aangeleverd of geüpload naar de website.

Wij hebben het recht door u aangeleverde of geüploade informatie op de website te verwijderen indien wij van mening zijn dat het betreffende materiaal niet voldoet aan de voorwaarden voor aanvaardbaar gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden van de website.

U verklaart dat alle informatie die u aanlevert of uploadt naar de website op waarheid en correctheid berust.

Aanpassingen van ons privacybeleid

Indien wij ons privacybeleid in de toekomst aanpassen, zullen wij dit op deze pagina aankondigen en u indien van toepassing per e-mail hiervan in kennis stellen.

Contact opnemen

Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid zijn altijd welkom. Deze richt u aan klantenservice@quornfoods.com.