Skip to main content
 1. Home
 2. Privacybeleid

Privacybeleid

Quorn Foods ("Quorn Foods", "wij", "ons", "onze") respecteert uw privacy en verbindt er zich toe uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring verneemt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website of andere onlinekanalen van ons bezoekt - onze socialmediakanalen incluis - of wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt via de post, telefoon of e-mail. In deze privacyverklaring informeren we u ook over uw privacyrechten. Deze privacyverklaring is opgesplitst in verschillende onderdelen. Hieronder kunt u doorklikken naar een specifiek onderdeel.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. LANDEN WAAR UW PERSOONSGEGEVENS NAAR WORDEN VERZONDEN EN WAAROM
 7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
 8. BEWARING VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

HET DOEL VAN DEZE PRIVACYBERICHT

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met alle andere privacyverklaringen die wij mogelijk geven op specifieke momenten waarop we persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, zodat u zich volledig bewust van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze verklaring is een aanvulling op andere verklaringen en is niet bedoeld om ze te overrulen.

GEGEVENSBEHEERDER

Marlow Foods Limited (handelend onder de naam Quorn Foods), geregistreerd in Engeland en Wales als bedrijf nr. 01752242 en met geregistreerd kantoor op Station Road, Stokesley, TS9 7AB, is de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Wij hebben een data privacy manager aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze verklaring. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of door het invullen van dit contactformulier.

CONTACTGEGEVENS

Naam of titel van de data privacy manager: David Bigley.

E-mailadres: customer.services@quornfoods.com.

Postadres: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter appreciëren als u ons de kans geeft uw opmerkingen te behandelen vooraleer u contact opneemt met ICO. Gelieve daarom eerst ons te contacteren.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2019. U kunt eerdere versies opvragen door ons te contacteren. Wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid plaatsvinden, zullen op deze pagina worden geplaatst.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen toestaat, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke informatie of persoonsgegevens omvatten alle informatie over een individu waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Ze bevatten geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en versturen. Een overzicht:

 • Identiteitsgegevens inclusief naam en titel.
 • Contactgegevens inclusief adres, email-adres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens zoals internetprotocol (IP)-adres, tijdzone-instelling en locatie, verkeersinformatie, weblogs, besturingssysteem en browsertype en andere technologieën op de toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u van onze website gebruikmaakt en hoe uw browser met onze website samenwerkt.
 • Marketing- en communicatiegegevens zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing en communicatie.

Ook kunnen we voor elk doel geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen, inclusief over browseracties en -gedrag, met inbegrip van het beheer van het systeem. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet beschouwd als persoonsgegevens, vermits deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit openbaren.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We maken gebruik van verschillende methoden voor het verzamelen van gegevens over u. Een overzicht:

 • Directe interacties. U kunt gegevens met ons delen door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of via social media. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
 • Verzoekt om marketing naar u te sturen;
 • Uw gegevens aan ons bezorgt bij een actie of event;
 • Deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • Gebruikmaakt van een interactieve functie op onze website; of
 • Ons contacteert of feedback geeft.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u op onze website surft, kunnen we automatisch gebruiksgegevens en technische gegevens verzamelen over uw toestel, uw browseracties en -gedrag en uw algemeen internetgebruik. Wij verzamelen deze gegevens via cookies en andere soortgelijke technologieën (voor meer informatie, raadpleeg ons Cookiebeleid).

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toelaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we u moeten contacteren.
 • Wanneer het nodig is in ons legitiem belang (of dat van een derde partij) en wanneer uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet overrulen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Meer informatie over dit wettelijk toegestane gebruik vindt u hier: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve voor het verzenden van direct marketing-communicatie. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOEL WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder vindt u een overzicht van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en het wettelijk toegestane gebruik waarop we ons baseren om dit te doen. We geven ook aan wat onze legitieme belangen zijn, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtmatig gebruik kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Doel/activiteitType gegevensWettelijke basis voor verwerking
Om onze relatie met u te beheren:
(a) Om u te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden, ons privacybeleid of onze website
(b) Voor het afhandelen van klantcontacten, vragen, claims, klachten of geschillen
(c) Om u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen
Identiteit, Contact, Marketing en communicatie(a) Het uitvoeren van een contract met u of het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek vóór het sluiten van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze bestanden up-to-date te houden, te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze business verder te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)
Om deel te nemen aan een tombola, wedstrijd, of om een enquête voltooienIdentiteit, Contact, Gebruik, Marketing en communicatie(a) Het uitvoeren van een contract met u of het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek vóór het sluiten van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze bestanden up-to-date te houden, te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze business verder te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)
Om u te informeren over onze nieuwe producten, producten waarvan we denken dat u ze interessant vindt en speciale aanbiedingen voor onze productenIdentiteit, Contact, Gebruik, Technisch, Marketing en communicatie(a) Toestemming: als u informatie bij ons aanvraagt of als u gegevens met ons hebt gedeeld voor marketingdoeleinden
Voor het beheer en behoud van onze business en onze website (inbegrepen het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)Identiteit, Contact, TechnischNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze business, administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een zakelijke reorganisatie of herstructurering van concerns)
Gebruik van gegevensanalyse ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen en voor het beoordelen van trends op onze websiteTechnisch, GebruikNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (definiëren van types klanten voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze business verder te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)

Contacteer ons als u meer informatie wenst over het specifiek legitiem gebruik van uw persoonsgegevens wanneer er in de tabel meer dan één gebruik wordt vermeld.

AANBIEDINGEN VAN ONS

We kunnen uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en marketing- en communicatiegegevens gebruiken om te bepalen wat we denken dat u wenst of nodig hebt, of wat we denken dat interessant voor u kan zijn. Zo beslissen we welke producten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing). U ontvangt alleen marketingboodschappen van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of als u uw gegevens aan ons hebt verstrekt voor marketingdoeleinden en u niet hebt aangegeven dat u deze marketingboodschappen niet wilt ontvangen.

DERDE-PARTIJ MARKETING

We zullen uw uitdrukkelijke opt-in-toestemming krijgen voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met derden.

OPTING OUT

Op elk moment kunt u aan ons of aan derden vragen om te stoppen met het sturen van marketingboodschappen door contact met ons op te nemen via unsubscribe@quornfoods.com. Wanneer u zich uitschrijft voor het ontvangen van deze marketingboodschappen, geldt dit niet voor de persoonsgegevens gebaseerd op een wettelijk toegestaan gebruik anders dan de toestemming om die persoonsgegevens te verwerken.

COOKIES

Informatie over de cookies die we gebruiken vindt u op quorn.be.

WIJZIGING VAN DOELEINDEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze moeten gebruiken voor een andere reden en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe het gebruik voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of delen zonder uw medeweten of toestemming in overeenstemming met bovengenoemde regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen voor de doeleinden vermeld in paragraaf 4 van de tabel hierboven.

 • Andere bedrijven van de groep Quorn Foods die optreden als gezamenlijke gegevensbeheerders of -verwerkers;
 • Dienstverleners die klantenservice, marketingdiensten en IT- en systeembeheerdiensten leveren;
 • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen;
 • De HMRC, toezichthouders en andere die het melden van verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden vereisen;
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of ermee samen te werken. Als er een verandering in ons bedrijf plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze verklaring.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. LANDEN WAAR UW PERSOONSGEGEVENS NAAR WORDEN VERZONDEN EN WAAROM

Quorn Foods is wereldwijd actief. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen over internationale grenzen heen. In dit onderdeel wordt uitgelegd wanneer dit kan gebeuren en hoe wij uw privacy en rechten beschermen.

Als u ons contacteert vanuit een land buiten het Verenigd Koninkrijk en u informatie aan ons verstrekt, dan deelt u deze informatie met Quorn Foods in het Verenigd Koninkrijk waar onze websiteservers zijn ondergebracht. Om berichten, vragen en klachten te beantwoorden, kan de informatie die u aan ons verstrekt vervolgens worden overgedragen aan, verwerkt in en gedeeld met andere bedrijven van onze groep of een partner in een ander land die ons helpen onze diensten te verlenen en assisteren bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. In bepaalde situaties betekent dit dat uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het Verenigd Koninkrijk naar het land waar het bedrijf van onze groep of de partner die uw vraag afhandelt, is gevestigd. In deze andere landen heeft men niet altijd een wetgeving inzake gegevensbescherming die even uitgebreid en beschermend is als in het Verenigd Koninkrijk. Als u bijvoorbeeld als klant in de Filippijnen uw vraag vanuit de Filipijnen verstuurt, dan delen we uw persoonsgegevens met ons kantoor in de Filippijnen, zodat zij ons kunnen helpen bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. Als u ons contacteert vanuit het Verenigd Koninkrijk of de EU, dan worden uw persoonsgegevens niet overgedragen buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER). Telkens wanneer we uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op dezelfde manier worden beschermd, door te eisen van de bedrijven van onze groep en derde partijen die uw gegevens ontvangen, dat ze hiervoor voldoende waarborgen bieden indien dit door wetgeving wordt voorgeschreven of indien deze wetgeving onvoldoende is.

Voor meer informatie over internationale overdracht van uw persoonsgegevens, contacteer onze data privacy manager: customer.services@quornfoods.com.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde manier worden gebruikt of geraadpleegd, gewijzigd of doorgegeven. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers en andere derde partijen die deze informatie om zakelijke redenen moeten kunnen raadplegen. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies verwerken en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures om elk vermoeden van inbreuk op uw persoonsgegevens af te handelen. We zullen u, waar nodig of wanneer dit wettelijk verplicht is, hiervan op de hoogte stellen, evenals, indien van toepassing, de instantie die verantwoordelijk is voor dit soort inbreuken.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken en door de toepasselijke wettelijke vereisten. Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u bewaren correct en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw klantenrelatie met ons.

9. UW RECHTEN

In bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze omvatten:

 • Verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.

Meer informatie over uw rechten vindt u hier: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via e-mail op customer.services@quornfoods.com.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

We zullen u mogelijk ook een bewijs van identiteit vragen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden openbaar gemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen.