Moderne Slavernij

Wij zijn een multinationaal voedingsbedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van voedingsmiddelen op basis van Mycoproteïne™, een vanuit voedingskundig standpunt gezien gezonde bron van eiwitten. Wij hebben wereldwijde toeleveringsketens en erkennen dat moderne slavernij een complex probleem in de toeleveringsketen is. We zijn toegewijd aan het werken met onze klanten, leveranciers en medewerkers om mensenhandel en moderne slavernij te voorkomen vanuit ons eigen bedrijf en onze toeleveringsketens. Wij houden onszelf en onze toeleveringsketens aansprakelijk voor het voldoen aan de bepalingen van de Modern Slavery Act 2015 (Wet aangaande moderne slavernij).

Leveranciersrelaties

Als onderdeel van onze due diligence-processen beoordelen wij intern onze toeleveringsketens voor het evalueren van mensenhandel- en slavernijrisico's. Wij voeren audits uit bij leveranciers waarbij wij alle aspecten van de toeleveringsketen, inclusief veiligheid, mensenhandel, kinderarbeid en andere wettelijke vereisten beoordelen.

Het bedrijf zal geen zaken doen met bedrijven waarvan bekend is dat deze zijn betrokken bij slavernij of mensenhandel.

Personeelszaken

Belangrijk personeel in het bedrijf krijgt relevante kennis om onze verplichtingen na te komen.

Ons beleid wordt ook regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de bepalingen van de regelgeving.

Medewerkers krijgen de beschikking over een faciliteit om eventuele bezorgdheden over slavernij en/of mensenhandel in onze organisatie of onze toeleveringsketens te openbaren via ons Klokkenluidersbeleid.

Leiderschap

De Bedrijfsdirecteuren en het Senior Management nemen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van deze beleidsverklaring en de doelstellingen ervan, en zorgen voor voldoende middelen (opleiding, enz.) en investeringen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel binnen de organisatie en de toeleveringsketens voorkomen worden.

Deze verklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en gepubliceerd.

Kevin Brennan CEO, Quorn Foods Ltd Maart 2016